خبر فوری!!!

بدليل بالا رفتن قيمت سکه خانم ها به فکر اجرا گذاشتن مهريه هستند . آقايان عزيزآيا به اين فکرکرده ايد که ديه ارزانتر از مهريه ميباشد 04.gif

/ 3 نظر / 20 بازدید
روشنک

داشتيم؟

مصطفی

گل گفتی آی گل گفتيی مثل يه بلبل گفتييی حق زنا همينه غنچه بودی شکفتی!

پيشی

ميگم خودمونيم چقد از اين زنا خوردی که اينجوری در موردشون ميگی