خانمها مثل چي هستند؟

خانم ها مثل راديو هستند:

هر چي مي خواهند مي‌گويند ولي هر چه بگويي نمي‌شنوند.

 

خانم‌ها مثل شبكه اينترنت هستند:

از هر موضوعي يك فايل اطلاعاتي دارند.

 

خانم‌ها مثل چسب دوقلو هستند:

اگر دستشان با گوشي تلفن مخلوط شد، ديگر بايد سيم را بريد.

 

خانم‌ها مثل موتور گازي هستند:

پر سر و صدا، كم سرعت، كم طاقت

 

خانم‌ها مثل رعد و برق هستند:

اول برق چشمهاشون مي رسه، بعد رعد صداشون.

 

خانم‌ها مثل ليمو شيرين هستند:

اول شيرين و بعد تلخ مي شوند.

 

خانم‌ها مثل موبايل هستند:

هر وقت كاري مهم پيش مي آيد در دسترس نيستند.

 

خانم‌ها مثل گچ هستند:

اگر چند دقيقه مدارا كنيد آنچنان سخت مي شوند كه هيچ شكلي نمي‌گيرند.

 

خانم‌ها مثل كنتور برق هستند:

هر از چند سالي يكبار سن آنها صفر مي شود.

 

خانم مثل فلزياب هستند:

هرگاه از نزديكي طلافروشي رد مي‌شوند عكس‌العمل نشان مي‌دهند.

 

خانم‌ها خيلي زرنگ هستند:

آنقدر جنگيدند تا جايزه صلح را گرفتند.

/ 0 نظر / 19 بازدید