قانون چهارم نيوتن

قانون چهارم نيوتن: عشق در پسر ها هرگز از بين نمي رود بلکه از دختري به دختر ديگر انتقال مي يابد ...04.gif

/ 6 نظر / 23 بازدید
نازی

اگه تو خودت رو نيوتون تصور می کنی مشکل ما دختر ها نيست

توپ بود

علی

این قانون بقای عشق است نه نیوتن. ولی جالب بود. e=mc^2

حسن