مزایای خوردن چای سبز

زنی با سر و صورت کبود و زخمی  سراغ دکتر میره

دکتر می پرسه: چه اتفاقی افتاده؟

خانم در جواب میگه: دکتر، دیگه نمی دونم چکار کنم. هر وقت شوهرم مست میاد خونه، منو زیر مشت و لگد له می کنه.

دکتر گفت: خب دوای دردت پیش منه: هر وقت شوهرت مست اومد خونه، یه فنجون چای سبز بردار و شروع کن به قرقره کردن. و این کار رو ادامه بده.

دو هفته بعد،اون خانم با ظاهری سالم و سرزنده پیش دکتر برگشت.

خانم گفت: دکتر، پیشنهادتون فوق العاده بود. هر بار شوهرم مست اومد خونه، من شروع کردم به قرقره کردن چای و شوهرم دیگه به من کاری نداشت.

دکتر گفت: میبینی اگه جلوی زبونت رو بگیری خیلی چیزا حل میشن

/ 6 نظر / 76 بازدید
پریسا

سلام خوبی؟ چخبر از اون ورا؟ چیزه... میگما...[خجالت] اگه دلت خواست... اگه خواستی...[اضطراب] میگم اگه خواستی به وبلاگ منم سر بزن[چشمک]

[نیشخند]

عطيه

[قهقهه] [خنده] گل گفتی آی گل گفتی ....

little B

Green tea rocks

غلامرضا مخلصی زاده

آئینه’ رنگی چشمات چه قشنگه چه قشنگه به تنت هر چی میپوشی رنگ چشمات همون رنگه عشق من یک عشق پاکه اونی که دوستش دارم من پیشونیم براش رو خاکه.آن دو تا چشمهای رنگی که درست رنگین کمانند....[گل][شیطان][عینک]