بزرگان گفته اند...

اليزابت ويلارو: بزرگترين اکتشاف قرن، کشف زن است.

ويل دورانت: چهره زن مانند چانه اش همواره در حرکت است.

ارسطو: برنده ترين سلاح زن، تقوا و نجابت اوست.

برنارد شاو: هيچ مردی تا زنش زنده است، جرأت بيان حقيقت در مورد او را ندارد.

/ 7 نظر / 18 بازدید
سينکی

به اليزابت ويلارو : ممنون ولی من هنوز شک دارم به ويل دورانت : چهره زن در حال تغيير نيست شناخت شما از او در حال تغيير است به ارسطو : وارد بحث مذهبی نمی شويم به برنارد شاو : چون تا وقتی زنش زنده است قدر او را نمی داند و ارزش او را درک نمی کند.بنابراين خودش تشخيص می دهد که حرف نزند بهتره

ستاره

اولا : نداشتيم دوما : شمشير رو از رو بستيد؟ سوما: کم می آريد گفته باشم چهارما: خوب شد يه کتاب پيدا کرديد پنجما: اگر کوتاه نياييد ما هم افشا گری می کنيم و در آخر از من می شنويد با خانمها در نيفتيد. از ما گفتن...

مريم

ای ول....چقدر همه مون دلامون پره! زن و مرد!

عطيه

از قديم و نديم گفتن هر که با خانمها در افتد ور افتد

عطیه

میگین نه از بابباتون برسین