قانونی دیگر

«زنها بدانند که آنها نیز همانند مردان زیر سرشان میتواند بلند شود و قابل اعتماد نباشند»                                                                                               همین!!!
/ 18 نظر / 44 بازدید
آبان 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
7 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
2 پست
مهر 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
14 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
10 پست
زن
43 پست
مرگ
1 پست
زندگی
3 پست
مرد
33 پست
اقیانوس
1 پست
روز_مرد
2 پست
هدیه
1 پست
بیمه
1 پست
مادر
1 پست
روز_زن
2 پست
ازدواج
8 پست
سلطنت
1 پست
سقراط
1 پست
طنز
1 پست
امریکا
1 پست
چای_سبز
1 پست
دزد
1 پست
شانس
1 پست
اعتماد
1 پست
هوو
1 پست
فرشته
2 پست
هیزم_شکن
1 پست
قوانین
1 پست
طلایی
1 پست
همسرداری
1 پست
طول_عمر
1 پست
شادمانی
1 پست
شعر_طنز
2 پست
داماد
1 پست
مادرزن
1 پست
پدرزن
1 پست
گریه
1 پست
فریب
1 پست
زندان
1 پست
عید_غدیر
1 پست
کوماندو
1 پست
عید
1 پست
جهنم
1 پست
پولدار
1 پست
میلیونر
1 پست
ترشی
1 پست
شوهر
3 پست
بانوان
1 پست
دادگاه
1 پست
نیجریه
1 پست
مهندس
1 پست
موفقیت
2 پست
کراوات
1 پست
طرح
1 پست
کفش
1 پست
سیندرلا
1 پست
هزینه
1 پست
خر
1 پست
معادلات
1 پست
فلسفه
1 پست
خداوند
1 پست
آفرینش
1 پست
سخن
1 پست
خانم
1 پست
عروس
1 پست
آرامگاه
1 پست
آلودگی
1 پست