زن در ضرب المثلهای ملل

انگليسي:
زن شري است مورد نياز.
زن فقط يک چيز را پنهان نگاه مي‌دارد آنهم چيزي است که نمي‌داند.
 
هلندي:
وقتي زن خوب در خانه باشد، خوشي از در و ديوار مي ريزد.
 
استوني:
از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقير زن بگير.

فرانسوي:
آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.
انتخاب زن و هندوانه مشکل است.
بدون زن، مرد موجودي خشن و نخراشيده بود.
 
آلماني:
کاري را که شيطان از عهده بر نيايد زن انجام مي‌دهد.
وقتي زني مي‌ميرد يک فتنه از دنيا کم مي‌شود.
کسي که زن ثروتمند بگيرد آزادي خود را فروخته است.
آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.
گريه زن، دزدانه خنديدن است.
 
يوناني:
شرهاي سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.
براي مرد مهم نيست که زن بگيرد يا نگيرد، زيرا در هر دو صورت پشيمان خواهد شد.
 
گرجي‌ها:
اسلحه زن اشک اوست.
 
ايتاليايي:
اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نيست.
زناشويي را ستايش کن اما زن نگير.
زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

  
نویسنده : مــرد ; ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
تگ ها :