مردان و موفقیت

بیشتر مردان موفقیت شون رو مدیون زن اولشون هستند و

زن دومشون رو مدیون موفقیت شون !!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟نیشخنداز خود راضیچشمک

  
نویسنده : مــرد ; ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٧