او یک زن است... او زندگیست...

معصومیتش را حس می کنی

هنگامی که دختر توست ...

مراقبتش را حس می کنی ...

 هنگامی که خواهر توست

گرمای محبتش را حس می کنی ...

 هنگامی که دوست توست

شور عشقش را حس می کنی ...

 هنگامی که عاشق توست

فداکاریش را حس می کنی ...

 هنگامی که همسر توست

خدا گونه بودنش را حس می کنی ...

هنگامی که مادر توست

با اینحال او همچنین بسیار محکم است ...

قلبش بسیار حساس و مهربان است ...

بسیار شوخ ...

بسیار فریبنده ...

بسیار بخشنده...

بسیار خوش آهنگ...

او یک زن است...

او زندگی است

Respect her… and love her…

 

به او احترام بگذار و به او عشق بورز

  
نویسنده : مــرد ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٦