چند كلمه از بزرگان در مورد زن

- يك زن چيزي جز شوهرش نمي خواهد ولي وقتي كه به او رسيد همه چيز ميخواهد.

- زنان به خوبي مردان ميتوانند اسرار را حفظ كنند ولي به يكديگر مي گويند

 تا در حفظ آن شريك باشند. فئودور داستايوسكي

- زنها مثل ماهي هستند.بدست آوردن آنها آسان و نگهداشتن آنها مشكل است. ولتر

- زن اگر موافق باشد رحمت الهي است والا بلاي آسماني. روشني

- اختلاف زن و مرد در اين است كه مردان هميشه آينده را مي نگرنند و

 زنان گذشته را بخاطر مي آورند.

- زن مخلوقي است كه عميق تر ميبيند و مرد مخلوقي است كه دورتر را ميبيند.

عالم براي مرد يك قلب ست و قلب براي زن عالمي است. گرابه

- زنهايي كه سر پيري مقدس و مؤمن ميشوند چيزي را به خدا تقديم مي كنند

 كه از بخشيدن آن به شيطان شرم دارند.

- زبان زن به منزله شمشير اوست.هميشه آن را بكار ميبرند تا زنگ نزند 

ـچنين است طبيعت زن: دوستت ندارد تا دوستش داري

و چو دوستش نداري دوستت دارد. ميگوئل بوفلر

- شاهراه موفقيت پر است از زنهايي كه شوهران خويش را به پيش ميبرند. توماس دوار

- زنها پنجاه برابر بيشتر به ازدواج اهميت ميدهند تا به منصب وزارت.

- زن گردنبند است.دقت كن چه چيزي را به گردن ميآويزي. امام جعفر صاذق

- مردان آفريننده كارهاي بزرگند و زنان بوجود آورنده مردان. رومن رولان

- دو چيز را دوست دارم و نميخواهم آني از آن منفك شوم.زن و عطر را. حضرت محمد (ص)

- زنها هرگز نميگويند ترا دوست دارم ولي وقتي از تو پرسيدند مرا دوست داري بدان كه درون آنها جای

گرفتهاي. رو شفوكو

- من زني را كه از خانه براي شكايت از شوهرش بيرون ميآيد دشمن دارمحضرت محمد (ص)

- آسياب و ساعت و زن هميشه نيازمند تعمير هستند.

پروربس

- نه گفتن زن به معني پاسخ منفي نيست.اس - پي - سيدني

- زنان اميال خود را بهتر از مردان پنهان مي كنند.

اما مردان بهتر از زنان اميال خود را كنترل مي كنند.

-سه خصلت برای مردان عيب است :

 خسيس بودن متکبر بودن مغرور بودن ولی اين سه خصلت برای زنان حسن است

مورد اول زندگی را با برنامه اداره می کند مورد دوم و سوم باعث می شود با

هر کسی هم دم نشود و وفادار بماند و اجازه دخالت بی جا يا مانع فرصت طلبی ديگران شود .

 

  
نویسنده : مــرد ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٥
تگ ها :