اخطار به سایت فیمیل ها --> سایت شما در روز افتتاح هک میشود مگر اینکه ...

چو female باشد تن من مبــاد          بدین سایت و وب زنده یک زن مباد  !

دریغ است شرکت که ویران شود        به دست فیمیل ها داغان شود

 

کنیم هک چنان سایت را  تا به شب       که انگشت حیرت بداری به لب

گر آپلـــود کـردی  بــدان تا سحر          همه دیتا بیس ات شود زیر و بر

 

اگر خواهی از هک رهایی شوی     تو هم چون وب ما ، خدایی شوی

بباید که بس پاچه خواری کنی     به کامنت خود گریه زاری کنــی

 

که شاید دل ما به رحــم آیــد و ...      ز فکر هک تو برون آیــد و ...

شمـــا را ببخــشد به پروردگــار       گذارد شما را به این روزگار...

  
نویسنده : مــرد ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٥
تگ ها :