شوخی با شما !

تا توانـی دلـی بـــه دست آور        دل شکسـتن هنــر نمی باشد

کنتوری نيست عاشقيت را        دوست پسر که شوهر نمی باشد

---

گرچه بسياری از رفيقان را        با يک انگشت شست چرخاندی

راه شانسی يه بـــار اثر دارد      اين دگر بار ، آن دگر نمی باشد

---

خواهمت سخت گيرمت در بر       همچو چوپان که کره آهو را 

بوسه ای از دو گونه ات دزدم       جايز از لب ، اگر نمی باشد !

---

بس شنيدم دروغ مصلحتی     بايدم گفت من هم از آنها

خالی بندان هميشه در صدرند     راستی را اثر نمی باشد

  
نویسنده : مــرد ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٥
تگ ها :