روز جهانی زن...

مردی داشت در خیابان حرکت می کرد که ناگهان صدایی از پشت گفت : اگر یک قدم دیگه جلو بروی کشته می شوی !!!مرد ایستاد و در همان لحظه آجری از بالا افتاد جلوی پایش. مرد نفس راحتی کشید و با تعجب دوروبرش را نگاه کرد اما کسی را ندید. به هر حال نجات پیدا کرده بود. به راهش ادامه داد. به محض اینکه می خواست از خیابان رد بشود باز همان صدا گفت : بایست. مرد ایستاد و در همان لحظه ماشینی با سرعتی عجیب از کنارش رد شد. بازهم نجات پیدا کرده بود. مرد پرسید تو کی هستی؟ و صدا جواب داد : من فرشته نگهبان تو هستم. مرد فکری کرد و گفت : ببینم پس اون موقعی که من داشتم ازدواج می کردم، کدام گوری بودی ؟  ( با تشکر از سرکار خانم میم)

روز جهانی زن بر تمامی خانمها مبارک باشه ... نیشخند

  
نویسنده : روح الله هاشمى طاهرى ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٧