و چنين گفتند بزرگان اندر وصف نسوان

۱- يك زن چيزي جز شوهرش نمي خواهد ولي وقتي كه به او رسيد همه چيز مي‌خواهد.
«؟!»
۲- زنان به خوبي مردان ميتوانند اسرار را حفظ كنند ولي به يكديگر مي‌گويند تا در حفظ آن شريك باشند.
«فئودور داستايوسكي»
۳- زنها مثل ماهي هستند. بدست آوردن آنها آسان و نگهداشتن آنها مشكل است.
«ولتر»
۴- زن اگر موافق باشد رحمت الهي است والا بلاي آسماني.
«روشني»
۵- حرف زدن زياد خانمها اعجاز و گوش كردن مردان كرامت است.
«؟!»
۶- اختلاف زن و مرد در اين است كه مردان هميشه آينده را مي‌نگرنند و زنان گذشته را بخاطر مي‌آورند.
«؟!»
۷- زن مخلوقي است كه عميق‌تر مي‌بيند و مرد مخلوقي است كه دورتر را مي‌بيند. عالم براي مرد يك قلب است و قلب براي زن عالمي است.
«گرابه»
۸- زنهايي كه سر پيري مقدس و مؤمن مي‌شوند چيزي را به خدا تقديم مي كنند كه از بخشيدن آن به شيطان شرم دارند.
«؟!»
۹- زبان زن به منزله شمشير اوست. هميشه آن را بكار مي‌برند تا زنگ نزند.
«؟!»
۱۰- چنين است طبيعت زن: دوستت ندارد تا دوستش داري و چو دوستش نداري دوستت دارد.
«ميگوئل بوفلر»
۱۱- شاهراه موفقيت پر است از زنهايي كه شوهران خويش را به پيش مي‌برند.
«توماس دوار»
۱۲- زنها پنجاه برابر بيشتر به ازدواج اهميت مي‌دهند تا به منصب وزارت.
«؟!»
۱۳- زن گردنبند است. دقت كن چه چيزي را به گردن مي‌آويزي.
«امام جعفر صاذق»
۱۴- مردان آفريننده كارهاي بزرگند و زنان بوجود آورنده مردان.
«رومن رولان»
۱۵- دو چيز را دوست دارم و نمي‌خواهم آني از آن منفك شوم . زن و عطر را.
«حضرت محمد (ص)»
۱۶- زنها هرگز نمي‌گويند ترا دوست دارم ولي وقتي از تو پرسيدند مرا دوست داري بدان كه درون آنها جاي گرفته‌اي.
«لارو شفوكو»
۱۷- من زني را كه از خانه براي شكايت از شوهرش بيرون مي‌آيد دشمن دارم.
«حضرت محمد (ص)»
۱۸- آسياب و ساعت و زن هميشه نيازمند تعمير هستند.
«پروربس»
۱۹- نه گفتن زن به معني پاسخ منفي نيست.
«اس – پي – سيدني»
۲۰- زنان اميال خود را بهتر از مردان پنهان مي‌كنند. اما مردان بهتر از زنان اميال خود را كنترل مي‌كنند.
«ريچارد استل»
۲۱- به قول قديمي‌ها : زن بلاست ولي هيچ خونه‌اي بي بلا نباشه.
«؟!»
۲۲- زن خوب گله، هر كي ندونه خله.
«اين آخري رو خودم(نويسنده) گفتم!»

  
نویسنده : مــرد ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥
تگ ها :