اولین و آخرین اشتباه

چیه ذوق کردی بیچاره؟  فکر کردی خیلی خوشبختی نه؟ آی اگه من جای اون دوستای پایینی بودم جا خالی میدادم با مخ بخوری زمین. آخه اگه مخت کار می کرد که گیر نمی افتادی پسر...

بدبخت، اونی که از شادی باید بالا و پایین بپره عروس خانمه که تونسته تو رو راضی کنه شوهرش بشی. اشکال نداره هنوز جوونی و تازه نفس آدم که همیشه اشتباه نمی کنه ولی حیف که وقتی می فهمی که دیر شده به قول تخریب چی های جنگ: 

اولین اشتباه = آخرین اشتباه

 

 

 

  
نویسنده : مــرد ; ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦